Μαθητευόμενοι στη… λαμογιά.

13-09-2017 20:00 - Πηγή: greece-salonika.blogspot.com

Ούτε άσυλο στην παραβατικότητα οφείλουν να προσφέρουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, ούτε να αποτελούν φυτώριο για την καλλιέργεια πελατειακών σχέσεων.Κάτι που δεν είναι αντιληπτό από την πλειονότητα του πολιτικού προσωπικού μας… Η έντονη δυσοσμία που περιβάλλει την υπόθεση των 106 «αντιγραφέων» του Πανεπιστημίου της Πάτρας, οι οποίοι «συνελήφθησαν» να έχουν υποβάλει πανομοιότυπες εργασίες, δεν αφορά μόνον τους ίδιους και τις πράξεις τους. Δεν αφορά αποκλειστικά ούτε καν όσες εκ των φοιτητικών παρατάξεων της Πάτρας εμφανίστηκαν «στο πλευρό τους», αντιτασσόμενες στην πειθαρχική ποινή αποκλεισμού από την επόμενη εξεταστική περίοδο που τους επέβαλε η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου, ακόμη και εάν αυτές «εισέπραξαν» στη συνέχεια τη δυσμένεια των «κεντρικών» οργανώσεών τους. Κυριότερα, αφορά τα διδάγματα που καλούνται να αντλήσουν τόσο οι ίδιοι οι «αντιγραφείς» όσο και οι συμφοιτητές τους από αυτήν την υπόθεση. Αφορά την καλλιέργεια μίας κουλτούρας παραβατικότητας και πελατειακών σχέσεων, ήδη από τον «προθάλαμο» του επιστημονικού ...

- Συνέχεια...