Πώς να κερδίσετε έκπτωση φόρου 1.900 – 2.100 ευρώ

16-05-2018 15:55 - Πηγή: exofitsio.blogspot.com

Ανατροπές έχουν έρθει τόσο στις αποδείξεις όσο και στον τρόπο που δηλώνονται στην εφορία κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Για πρώτη φορά, φέτος, το αφορολόγητο όριο καθώς κι η έκπτωση φόρου χτίζεται μόνο με συναλλαγές οι οποίες έγιναν με πλαστικό χρήμα, πέραν των εξαιρέσεων για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία... Στην φορολογική δήλωση και συγκεκριμένα στους κωδικούς 049 και 050 του πίνακα αποτυπώνονται οι δαπάνες με πλαστικό χρήμα για το χτίσιμο του αφορολόγητου. Οι κωδικοί 049-050 δεν θα είναι κλειδωμένοι. Δηλαδή θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα ποσά. Και αυτό καθώς ορισμένες συναλλαγές (μεταφορά χρημάτων) που έγιναν απευθείας σε κάποιους λογαριασμούς μπορεί να μην περιλαμβάνονται στα στοιχεία που θα αποστείλουν οι τράπεζες. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί τα ενημερωτικά που αποστέλλουν κάθε μήνα οι τράπεζες. Υπενθυμίζεται ότι: Για εισόδημα ως 10.000 ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει το 10%, δηλαδή ως 1.000 ευρώ σε δαπάνες που έχουν πληρωθεί με ηλεκτρονικό τρόπο. Για εισόδημα από 10.001 ως 30.000 ...

- Συνέχεια...