Οι εμφανίσεις του Ιησού μετά την σωματική του "Ανάσταση"

03-05-2021 00:09 - Πηγή: seferou.blogspot.com

"Θα γνωρίσετε την Αλήθεια και η Αλήθεια θα σας ελευθερώσει". (Ιησούς Χριστός)Ας δούμε πώς παρουσιάζουν οι 4 Ευαγγελιστές τα γεγονότα μετά την "Ανάσταση" και ας αντιπαραβάλλουμε τις αφηγήσεις αυτών.Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «Ἀφοῦ δὲ ἐπέρασε τὸ σάββατον, περὶ τὰ χαράγματα τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνή καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, διὰ νὰ θεωρήσωσι τὸν τάφον.Διαβάστε περισσότερα »

- Συνέχεια...