«Κι αυτοί που μαζεύουν τ' αποφόρια του κόσμου... » Καληνύχτα σας...

20-06-2021 20:52 - Πηγή: hamomilaki.blogspot.com

«Κι αυτοί που μαζεύουν τ' αποφόρια του κόσμου δεν είναι για να τα φορέσουν, απλώς σκεπάζουν το βράδυ τη λάμπα, για να μπορούν να συγχω- ρούν.» ... https://hamomilaki.blogspot.com

- Συνέχεια...