Εγκυκλοπαιδικά: Από τα Ορνιθοσκαλίσματα στο Αλφάβητο.... A Short History of Writing

16-09-2021 08:13 - Πηγή: hamomilaki.blogspot.com

Μια σύντομη ιστορία της γραφής Η γραφή δεν είναι κάτι αυτονόητο. A SHORT HISTORY OF WRITING Είναι μια τεχνολογία που έπρεπε να εφευρεθεί και να μεταλλαχθεί με το πέρασμα των αιώνων, για να τη χρησιμοποιούμε σήμερα με άνεση ως φυσική προέκταση της γλώσσας. Η ιστορία της εξέλιξής... https://hamomilaki.blogspot.com

- Συνέχεια...