Άνθρωποι με ψυχοσωματικά σε μια κοινωνία που έχει άγνοια...

23-06-2022 19:39 - Πηγή: hamomilaki.blogspot.com

Πριν με δείξεις, να ξέρεις έχω προσπαθήσει(...) Τα συναισθήματά μας, πέρα από τη διάθεση και τις σκέψεις μας, επηρεάζουν και το σώμα μας, και αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να αποδεχτούμε. Είναι κάτι υπαρκτό που επηρεάζει τις ζωές αρκετών ανθρώπων, σημαντικά και μη. Έχει... https://hamomilaki.blogspot.com

- Συνέχεια...