Απαιτήσεις

LimeGator είναι αθροιστής του περιεχομένου για το δίκτυο και να αποθηκεύονται σε πύλη σας για να κάνουν αυτό το περιεχόμενο να είναι ορατό στους χρήστες που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Το σύστημα αυτό δημιουργεί σημαντικό όφελος όσον αφορά στην επισκέψεις σε ιστολόγια στο δίκτυο, καθώς και στη βελτίωση της δημοτικότητας τους. Προσωπικό LimeGator είναι επίσης την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για τον έλεγχο περιεχομένου για την πύλη σας, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη είδηση πολύ περισσότερο αφού ζήτησε στο δίκτυο.

Για να συμμετάσχετε στο δίκτυο των blogs LimeGator πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

* I θέση σχετικά με το blog πρέπει να είναι πρωτότυπο περιεχόμενο δεν ληφθούν / αντιγράφονται από άλλους δικτυακούς τόπους.
* Όλες οι θέσεις nell'rss blog πρέπει να έχει τουλάχιστον 250 χαρακτήρες.
* απαιτείται για απόσπαση μια συχνότητα τουλάχιστον 2 νέα ανά εβδομάδα.
* Όλες οι θέσεις πρέπει να είναι γραπτή, στην ελληνική γλώσσα.

Καταχωρήστε το ιστολόγιό σας